Kategorier
Säkerhet

Elbilar brinner inte

Det finns en föreställning bland många att elbilar brinner lätt och när de börjar brinna så blir det snabb farligt för allmänheten. När det i verkligheten är tvärtom dvs elbilar är betydligt säkrare än dagens fossildrivna bilar.

Vi kan vara överens om att i Norge finns det betydligt mer elbilar än i Sverige. Norge. 61% av alla nyregistrerade bilar förra månaden (september 2020) var rena elbilar, plus 20% till laddhybrider. Skulle elbilar vara mer brandfarliga skulle landet ha en högre andel bilbränder än oss i Sverige eller hur?

Norska krishanteringsmyndigheten DSB (Direktoratet för civilskydd och beredskapsplanering) är Norges krishanteringsmyndighet och har som uppgift att övervaka risker samt identifiera sårbarhet i samhället. De släppte rapport  våren 2020 om elbilsbilbränder. Där konstaterade de att mellan 2016-2019 registrerades det 60 bränder där elbilar var involverade. Av 250,000 elbilar hade alltså 0,24 promille fattat eld. Motsvarande siffror för bilar med förbränningsmotorer under samma period var 2 651 bränder på 2,5 miljoner bilar – en dryg promille av bilarna.

Vilket betyder att bilar med förbränningsmotorer är fyra gånger så brandfarliga som elbilar.

DSB har även tillsammans med Rise även studerat om laddning av elbilar i parkeringsgarage ökar risken för brand. Även här kom man fram till att elbilar på inget sätt ökar risken för brand.

DSB gick ett steg längre och anlitade SP Fire research som gjorde ett antal tester med elbilar. Testerna inkluderade bl.a. försök till start av brand med en propanbrännare som riktades mot undersidan av bilen där batteriet är placerat. Det ledde till en fullt utvecklad brand i bilen, men själva batteriet tog inte eld. Det var sedan enkelt att släcka branden med samma metoder och tidsåtgång som vid en brand i en konventionell fossilbil. Intressant med detta testet är att även om bilen i sig själv brinner för fullt innebär det inte att batteriet gör detsamma.

SP Fire research test visar att att elbilar i ett garage inte angör en större brandrisk än konventionella fossilbilar – så länge installationen av laddsystemet är gjort i enlighet med elsäkerhetsreglerna.

Tidningen Elinstallatören har tagit upp problemet om att elbilar får klä skott som den nya brandfaran och intervjuat Ola Willstrand, projektledare inom brandsäker transport på Rise. Han säger att en förklaring handlar om att elfordon är ett nytt fenomen.

– Om bensinbilar varit nya i dag så hade de säkert också ansetts som mycket brandfarliga, eftersom en vanlig brandorsak är läckage av brännbar vätska som antänds på en het yta, säger han till tidningen.

Slutsatsen är att elbilar inte är några brandbomber. Tvärtom ju fler elbilar som säljs desto förre bilbränder kommer vi att se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Jag godkänner integritetspolicyn