Kategorier
Miljö

Elbilar är miljöbilar

När jag nämner att jag äger och kör en elbil så händer det rätt ofta att jag får reaktionen, Du vet väl att elbilar smutsar ner mer än en dagens bilar? Nästa är hur hur mycket material och energi som går till att producera batterierna för att sedan hävda att elen som jag laddar består av kolkraft från Polen.

Först jag tecknade för många år sedan ett elavtal där jag använder el från förnybara källor. Därmed faller argumentet om ”ful el” från Polen bort.

För det andra även om jag inte hade tecknat ett sådan avtal så är elproduktionen i Sverige till stora delar förnybar och i Stockholm la man ner det sista koleldade kraftverket i vintras. Dessutom så exporterar Sverige el till bland annat Polen. Vilket innebär att vi i Sverige minskar Polens koldioxidutsläpp.

När det gäller diskussionen om hur mycket energi som krävs för att producera batterierna i elbilar så är det korrekt så till vida att det krävs mer energi än en motsvarande fossildriven bil vid tillverkningen av bilen. Det sagt så jobbar tillverkarna av batterier målmedvetet att med att minska sin påverkan på miljön. Den svenska tillverkaren Northvolt kommer att köpa energi från Skellefteå Krafts olika vindkraftsparker som ett exempel. Dessutom siktar många tillverkare av elbilar att driva sin fabriker med enbart förnyelsebara energikällor. Vilket innebär att redan nu minskar skillnaden.

Hur mycket miljövänligare är då en elbil jämfört med en fossildriven motsvarighet? Tyska TÜV försökte svara på den frågan för några år sedan. Man jämförde två modeller av Mercedes B-klass. Då hade Mercedes en hel elektrisk variant kallad B-klass Electric och en bensindrivna B-klass på sätt kan vi jämföra nästan identiska bilar.

TÜV kom fram till att inklusive alla utsläpp som skedde under bilarnas tillverkning och med 16 000 körda mil med smutsig Europeisk elmix så släpper elektriska versionen av B-klass ut 24% mindre koldioxid än bensinversionen av samma bil. Körs bilen på samma sträcka med el från vattenkraft istället (som i Sverige) minskas utsläppen med hela 64%!

Denna jämförelse gjordes 2015 och sedan dessa har tillverkningen av batterier till elbilar både effektiviserats samt blivit miljövänligare. Slutsatsen blir alltså att elbilar är betydligt mer miljövänliga än dagens fossildrivna bilar redan idag och när man fortsätter jobba med minskad miljöpåverkan i alla led kommer skillnaden till slut att försvinna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Jag godkänner integritetspolicyn