Kategorier
Vardag

Varför en laddbox?

När man skaffar en elbil så kommer frågan snart upp om man skall skaffa en laddbox för laddning av sin elbil.

Det främsta skälet till att skaffa en laddbox handlar om säkerhet. Ett vanligt uttag är inte konstruerat för att ladda en elbil. De är tänkta att användas för sådana saker som lampor, köksmaskiner osv. Det gemensamt för dessa är att de sällan använder all kapacitet från uttaget eller använder det under en kort tid. Vilket är motsatsen mot vad som händer när man laddar en elbil. Där belastningen kommer att vara hög under en längre tid. Detta riskerar att överbelasta kontakten. Göra den för varm och riskerar kortslutning med medföljande brand.

Ett annat skäl att skaffa en laddbox är att laddningen sker snabbare. Försöker du ladda en elbil med ett större batteri via en vanligt kontakt riskerar du att batteriet bara är halvfullt på morgonen när du skall åka iväg. Med en laddbox kan du räkna med minst 1 1/2 gånger snabbare laddning och därmed vara säker på att ett fulladdat batteri på morgonen.

När du väl har bestämt dig för en laddbox så blir nästa fråga vart skall den placeras? Mitt råd är att placera den där det blir enklaste för dig. Tänk på att du kommer att koppla och ur sladden minst två gånger per dygn så gör det så bekvämt för dig som möjligt. Vilket innebär det skall vara enkelt för dig att gå till laddboxen, att ta kabeln och plugga in den i bilen. Du skall inte behöva klättra över saker eller klämma dig emellan andra.

Ett tips är att kontrollera så att laddboxen inte kommer för långt ifrån din elcentral dvs där all el till din fastighet kommer in. Är avståndet för långt mellan din placering av laddbox och elcentralen kan elektrikern kräva extra betalt för den distansen.

Det är bra om laddboxen är skyddad för väder och vind. Bästa är om den är i ett garage eller carport. Utsatts den för väder och vind riskerar du att den åldras snabbare samt hur kul är det att borsta av snö och i värsta fall is från en elektrisk kabel?

Nu har du bestämt vart den skall sitta. Då brukar nästa fråga vara vilket kapaciteten skall jag ha på min laddbox? På lång sikt är det bästa att skaffa en med så hög kapacitet som möjligt. Batterierna på elbilar lär knappast bli mindre och de lär knappast laddas långsammare. Men ta gärna denna diskussionen med en elektriker så att hen kan bedöma hur mycket resten av ditt elsystem klarar av. Annars riskerar du att köpa en box med hög kapacitet som kommer att kräva dyra modifieringar av ditt elsystem.

Har du möjlighet se gärna till att laddboxen är ”smart” dvs den kan koppla upp sig mot telenätet eller ditt egna Wifi. Den kan lastbalansera dvs ändra laddhastigheten beroende hur många andra som använder el i ditt hushåll. På så sätt framtidssäkra du din investering i laddboxen.

Slutligen glöm inte att ansökan om bidrag för laddboxen på följande sida hos Naturvårdsverket.

Lycka till med din installation!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Jag godkänner integritetspolicyn