Kategorier
Infrastruktur

Elbilarna dödar elnätet

En vanlig fråga man får som elbilsbilist är var skall all el komma ifrån om alla börjar köra elbil?

Det finns uppenbarligen många som är oroliga att börjar många fler att köra elbil så kommer elen i vår nät att inte räcka till och det kommer att bli elbrist.

Först alla kommer inte att byta till elbilar på en gång. Skiftet kommer att ta ett antal år. Längre än vad jag hade önskat med tanke på de accelererande klimatförändringar vi ser runtomkring oss.

Ponera nu att alla svenska fem miljoner fossilbilar förvandlades till elbilar över en natt. Skulle elen räcka och klarar elnätet i så fall av belastningen?

Om alla Sveriges personbilar var elbilar och drog två kilowattimmar per mil i snitt, skulle det innebära en energiförbrukning på 12,2 terawattimmar per år. Vilket motsvarar ungefär åtta procent av Sveriges totala elproduktion 2019, vilket är mindre än vad vindkraften producerade samma år. Eller cirka 46 procent av Sveriges nettoexport, som uppgick till 26 terawattimmar. Vi skulle med andra ord klara av att producera tillräcklig med el.

Nästa fråga är men om alla samtidigt började ladda sin elbilar? Vad skulle hända då? För det första vad är sannolikheten att alla i hela Sverige skulle börja ladda sina elbilar samtidigt? Det är ungefär som om alla skulle slå på sina spisar samtidigt.

Det som kommer däremot är att smart laddningar dvs elbilsladdningen styrs av hur mycket kapaciteten det är på nätet både mellan ditt eget hus och det lokala elnätet men även regionalt. Redan idag så är många av de installerade laddboxarna uppkopplade på ett eller annat sätt. Dessutom kommer dygnstaxor att bli mer spridda. Vilket innebär att man som elbilsägare sätter igång laddningen på natten när priser är lägre och belastningen på elnätet är som lägst.

Slutligen kan det bli så att elbilar kan vara en tillgång för elnätet. Det finns en teknik som brukar förkortas V2G eller Vehicle to Grid. Den innebär att elbilar inte bara laddar från nätet utan kan även vara en batterireserv till elnätet. Du som elbilsägare kan komma överens om ditt elbolag att de får ta energi från din elbil för att stötta upp elnätet under effektoppar vilket du får en kickback för. Hoppar tio tusentals elbilsägare eller hundratusentals på detta erbjudande innebär det att elbolagen får tillgång till väldigt stora batterier resurser som de kan använda för att jämna ut belastningen på elnätet och överföringskapaciteten. Vilket gynnar både bolagen och vi som konsumenter. Samtidig som din egen elbil kan bli en inkomstkälla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Jag godkänner integritetspolicyn